9.BG&BRG 3-HACKEN-Schullauf

  ( 27.06.2014 / Graz )
Namen: Verein: Startnummer: Klasse:
3hacken-Schullauf (1200m)

  Rang Rg. Kl.  Klasse Stnr. Nachname  Vorname Gebj. Nat Verein Zeit Rückstand 
M-16+  462 Pichlbauer Florian  98  BG3  6m  00:03:34.64   
M-16+  540 Ankowitsch Simon  96  BG3  7m  00:03:38.41  00:00:03.77 
Lehrer  19000 Grießer, Prof. Hermann  85  3HA  3Hacken  00:03:52.40  00:00:17.76 
M-15  385 Schaffer Sebastian  99  BG3  5mo  00:03:54.82  00:00:20.18 
M-15  308 Hörzer Valentin  99  BG3  4mb  00:03:55.23  00:00:20.59 
M-16+  353 Krienzer Ramon  98  BG3  5m  00:03:55.99  00:00:21.35 
M-15  417 Rezkallah Andreas  99  BG3  5p  00:03:59.70  00:00:25.06 
M-15  373 Hofer Lorenz  99  BG3  5mo  00:03:59.73  00:00:25.09 
M-15  285 Gollob Alexander  99  BG3  4ma  00:04:03.50  00:00:28.86 
10  M-16+  440 Samwail Abanoub  97  BG3  6k  00:04:04.01  00:00:29.37 
11  M-16+  616 Karácsonyi Gabriel  94  BG3  8mo  00:04:08.11  00:00:33.47 
12  M-16+  240 Fritz Philipp  97  BG3  4a  00:04:08.48  00:00:33.84 
13  M-16+  527 Lex Joshua  97  BG3  7k  00:04:08.69  00:00:34.05 
14  M-15  375 Kogler Raphael  99  BG3  5mo  00:04:12.34  00:00:37.70 
15  M-16+  555 Rijksen Marc  97  BG3  7m  00:04:13.76  00:00:39.12 
16  M-16+  454 Hiti Sebastian  97  BG3  6m  00:04:14.03  00:00:39.39 
17  Lehrer  615 Kolar, Porf. Thomas  89  BG3  BG3H  00:04:20.68  00:00:46.04 
18  10  M-16+  548 Kreuzer Maximilian  97  BG3  7m  00:04:21.99  00:00:47.35 
19  11  M-16+  608 Tescheppe Florian  96  BG3  8mo  00:04:22.75  00:00:48.11 
20  12  M-16+  543 Haditsch Max  97  BG3  7m  00:04:23.37  00:00:48.73 
21  13  M-16+  467 Steiner Fabian  97  BG3  6m  00:04:23.43  00:00:48.79 
22  M-14  73 Mohamed Ahmad  0  BG3  2a  00:04:24.23  00:00:49.59 
23  M-13  117 Mutamba Yves  1  BG3  2cm  00:04:24.68  00:00:50.04 
24  M-14  311 Kober Alexander  0  BG3  4mb  00:04:27.03  00:00:52.39 
25  14  M-16+  509 Rauter Lugh  96  BG3  6p  00:04:28.54  00:00:53.90 
26  M-15  309 Huber Nicolas  99  BG3  4mb  00:04:30.36  00:00:55.72 
27  M-12  103 Veladzic Almin  2  BG3  2b  00:04:33.54  00:00:58.90 
28  W-16+  561 Wimmer Maria  97  BG3  7m  00:04:35.26  00:01:00.62 
29  M-15  390 Tieber Felix  99  BG3  5mo  00:04:35.64  00:01:01.00 
30  M-14  298 Privoznik Giuliano  0  BG3  4ma  00:04:36.37  00:01:01.73 
31  M-11  27 Jauk Max  3  BG3  1bm  00:04:36.75  00:01:02.11 
32  15  M-16+  398 Armanious Andreas  98  BG3  5p  00:04:37.65  00:01:03.01 
33  M-14  246 Mohamed Hade  0  BG3  4a  00:04:38.01  00:01:03.37 
34  M-13  192 Perl Nicolas  1  BG3  3b  00:04:38.26  00:01:03.62 
35  M-13  120 Riegler Florian  1  BG3  2cm  00:04:42.02  00:01:07.38 
36  16  M-16+  442 Shanti Paolo  97  BG3  6k  00:04:42.04  00:01:07.40 
37  W-13  97 Mohamed Mena  1  BG3  2b  00:04:43.12  00:01:08.48 
38  M-12  145 Silaghi Andrei-Ion  2  BG3  2m  00:04:43.91  00:01:09.27 
39  17  M-16+  511 Shahin Mohammed  97  BG3  6p  00:04:44.86  00:01:10.22 
40  M-15  254 Tawadrous Mario  99  BG3  4a  00:04:45.89  00:01:11.25 
41  10  M-15  355 Meisenberger Daniel  99  BG3  5m  00:04:48.11  00:01:13.47 
42  11  M-15  305 Gross Janick  99  BG3  4mb  00:04:48.50  00:01:13.86 
43  W-16+  415 Papst Scarlett  97  BG3  5p  00:04:48.68  00:01:14.04 
44  12  M-15  356 Rausch Jakob  99  BG3  5m  00:04:49.96  00:01:15.32 
45  W-16+  480 Kindlein Maia  97  BG3  6mo  00:04:50.65  00:01:16.01 
46  M-14  239 Elkormany Amanallah  0  BG3  4a  00:04:50.73  00:01:16.09 
47  18  M-16+  408 Idowu David  98  BG3  5p  00:04:51.39  00:01:16.75 
48  Lehrer  607 Wedrac, Prof. Agnes  85  3HA  3Hacken  00:04:51.86  00:01:17.22 
49  19  M-16+  438 Sabitzer Florian  98  BG3  6k  00:04:52.13  00:01:17.49 
50  M-14  226 Reischl Thomas  0  BG3  3mb  00:04:52.61  00:01:17.97 
51  W-14  284 Gnigler Magdalena  0  BG3  4ma  00:04:52.65  00:01:18.01 
52  Lehrer  602 Schicker, Porf. Stephan  89  3HA  3Hacken  00:04:52.88  00:01:18.24 
53  M-12  67 Ismail Abdullah  2  BG3  2a  00:04:53.89  00:01:19.25 
54  W-13  92 Johan Joane  1  BG3  2b  00:04:55.35  00:01:20.71 
55  M-13  70 Medschidow Schamsuddin  1  BG3  2a  00:04:55.49  00:01:20.85 
56  M-14  312 Koschuta Paul  0  BG3  4mb  00:04:56.00  00:01:21.36 
57  W-12  122 Rumpf Lauryn  2  BG3  2cm  00:04:56.52  00:01:21.88 
58  20  M-16+  374 Klug Michael  98  BG3  5mo  00:04:56.79  00:01:22.15 
59  21  M-16+  367 Buchgraber Sebastian  98  BG3  5mo  00:04:56.97  00:01:22.33 
60  22  M-16+  406 Hofer Stanislaus  98  BG3  5p  00:04:57.67  00:01:23.03 
61  W-13  100 Sambi Leonie  1  BG3  2b  00:04:58.20  00:01:23.56 
62  13  M-15  286 Göttlich Daniel  99  BG3  4ma  00:04:58.22  00:01:23.58 
63  M-12  125 Waidacher Rene  2  BG3  2cm  00:04:58.93  00:01:24.29 
64  M-12  60 Zwölfer Tim  2  BG3  1m  00:04:59.28  00:01:24.64 
65  Lehrer  604 Rosenberger, Prof. Christoph  89  3HA  3Hacken  00:04:59.33  00:01:24.69 
66  W-16+  455 Kiszter Alena  98  BG3  6m  00:04:59.39  00:01:24.75 
67  W-13  113 Habit Jana  1  BG3  2cm  00:05:00.36  00:01:25.72 
68  14  M-15  391 Weinzerl Peter  99  BG3  5mo  00:05:00.84  00:01:26.20 
69  23  M-16+  409 Komar Sebastian  98  BG3  5p  00:05:01.99  00:01:27.35 
70  24  M-16+  502 Cevizci Melih  97  BG3  6p  00:05:02.10  00:01:27.46 
71  25  M-16+  402 Elsegeiny Ahmed  96  BG3  5p  00:05:02.13  00:01:27.49 
72  M-12  88 Feka Eron  2  BG3  2b  00:05:02.51  00:01:27.87 
73  M-12  144 Salloker Sebastian  2  BG3  2m  00:05:03.01  00:01:28.37 
74  M-12  8 Hajdari Drilon  2  BG3  1a  00:05:03.18  00:01:28.54 
75  26  M-16+  441 Schnitzhofer Tobias  96  BG3  6k  00:05:03.21  00:01:28.57 
76  M-13  132 Götz Emil  1  BG3  2m  00:05:03.46  00:01:28.82 
77  W-12  124 Vallant Clarissa  2  BG3  2cm  00:05:05.09  00:01:30.45 
78  M-14  218 Hiti Benno  0  BG3  3mb  00:05:05.85  00:01:31.21 
79  M-12  140 Rath Xaver  2  BG3  2m  00:05:05.91  00:01:31.27 
80  W-12  109 Fasching Annika  2  BG3  2cm  00:05:06.58  00:01:31.94 
81  W-14  307 Haditsch Paula  0  BG3  4mb  00:05:07.95  00:01:33.31 
82  M-14  310 Klug Christopher  0  BG3  4mb  00:05:08.18  00:01:33.54 
83  27  M-16+  428 Gendy Kirolos  98  BG3  6k  00:05:08.82  00:01:34.18 
84  M-13  136 Hu Michael  1  BG3  2m  00:05:10.06  00:01:35.42 
85  10  M-12  78 Sadiku Fatjon  2  BG3  2a  00:05:10.21  00:01:35.57 
86  W-15  352 Kornhuber Elisabeth  99  BG3  5m  00:05:10.22  00:01:35.58 
87  W-12  20 Ahmadi Sonia  2  BG3  1bm  00:05:10.32  00:01:35.68 
88  Lehrer  612 Eisenberger, Prof. Sylwia  85  3HA  3Hacken  00:05:10.64  00:01:36.00 
89  W-13  76 Nagl Rebekka  1  BG3  2a  00:05:10.89  00:01:36.25 
90  11  M-12  118 Novak Timon  2  BG3  2cm  00:05:10.96  00:01:36.32 
91  10  M-14  221 Karner Jonathan  0  BG3  3mb  00:05:11.14  00:01:36.50 
92  12  M-12  106 Battisti Nicolas  2  BG3  2cm  00:05:11.22  00:01:36.58 
93  W-14  210 Reinstrom Lena  0  BG3  3ma  00:05:11.99  00:01:37.35 
94  W-15  395 Hirschmann Beatrice  99  BG3  5mo  00:05:12.56  00:01:37.92 
95  M-13  191 Music Aldin  1  BG3  3b  00:05:12.59  00:01:37.95 
96  W-16+  365 Zwölfer Lara  98  BG3  5m  00:05:12.85  00:01:38.21 
97  Lehrer  603 Eisenberger 2 Sylwia  85  3HA  3Hacken  00:05:13.35  00:01:38.71 
98  11  M-14  188 Kraljevic Benito  0  BG3  3b  00:05:14.03  00:01:39.39 
99  W-14  165 Onasuyi Osabuohien Abiemwense  0  BG3  3a  00:05:14.56  00:01:39.92 
100  W-14  317 Riewesell Melanie  0  BG3  4mb  00:05:16.58  00:01:41.94 
101  W-15  318 Rush Miriam  99  BG3  4mb  00:05:16.79  00:01:42.15 
102  W-14  98 Mughal Sabrina  0  BG3  2b  00:05:17.43  00:01:42.79 
103  W-13  137 Küng Lena  1  BG3  2m  00:05:17.95  00:01:43.31 
104  28  M-16+  520 Grossmann Constantin  95  BG3  7k  00:05:18.25  00:01:43.61 
105  29  M-16+  544 Herrgesell Jonathan  97  BG3  7m  00:05:18.69  00:01:44.05 
106  Lehrer  613 Harbich 2 Martin  85  3HA  3Hacken  00:05:19.27  00:01:44.63 
107  30  M-16+  458 Kreinz Oliver  98  BG3  6m  00:05:19.94  00:01:45.30 
108  W-16+  453 Herler Yvonne  97  BG3  6m  00:05:21.36  00:01:46.72 
109  W-13  217 Gashi Bahrije  1  BG3  3mb  00:05:22.52  00:01:47.88 
110  W-14  289 Illenberger Doris  0  BG3  4ma  00:05:22.59  00:01:47.95 
111  W-16+  464 Saria Elena  98  BG3  6m  00:05:22.76  00:01:48.12 
112  W-15  349 Götz Rosa  99  BG3  5m  00:05:22.88  00:01:48.24 
113  W-15  366 Brandl Katharina  99  BG3  5mo  00:05:23.72  00:01:49.08 
114  W-11  59 Wieser Elisabeth  3  BG3  1m  00:05:24.26  00:01:49.62 
115  W-13  174 Bajric Nejra  1  BG3  3b  00:05:24.31  00:01:49.67 
116  31  M-16+  524 Kheir Andrew  97  BG3  7k  00:05:26.17  00:01:51.53 
117  32  M-16+  422 Seier Jonas  98  BG3  5p  00:05:26.41  00:01:51.77 
118  12  M-14  297 Prechtl Georg  0  BG3  4ma  00:05:26.46  00:01:51.82 
119  15  M-15  330 Kabas Fabian  99  BG3  5k  00:05:26.80  00:01:52.16 
120  Absolvent  611 Said ?  90  BG3    00:05:27.21  00:01:52.57 
121  33  M-16+  504 El Moazen Amro  96  BG3  6p  00:05:27.34  00:01:52.70 
122  W-12  114 Knudson Maya-Rose  2  BG3  2cm  00:05:27.44  00:01:52.80 
123  34  M-16+  332 Kosumov Apti  96  BG3  5k  00:05:29.35  00:01:54.71 
124  16  M-15  387 Sorger Markus  99  BG3  5mo  00:05:30.38  00:01:55.74 
125  Lehrer  605 Novak, Prof. David  89  3HA  3Hacken  00:05:30.42  00:01:55.78 
126  W-13  230 Zabini Lena  1  BG3  3mb  00:05:30.44  00:01:55.80 
127  35  M-16+  531 Potokovic Amer  97  BG3  7k  00:05:31.18  00:01:56.54 
128  10  W-13  149 Bagaric Iva  1  BG3  3a  00:05:31.60  00:01:56.96 
129  W-15  336 Millonig Nina  99  BG3  5k  00:05:31.65  00:01:57.01 
130  W-14  281 Brugger Roxanne  0  BG3  4ma  00:05:31.72  00:01:57.08 
131  W-14  283 Glavas Klara  0  BG3  4ma  00:05:31.91  00:01:57.27 
132  17  M-15  266 Maxhuni Ardian  99  BG3  4b  00:05:31.96  00:01:57.32 
133  11  W-13  167 Rozic Melanie  1  BG3  3a  00:05:32.22  00:01:57.58 
134  36  M-16+  478 Kern Thomas  98  BG3  6mo  00:05:32.37  00:01:57.73 
135  10  Lehrer  609 Harbich, Prof. Martin  85  3HA  3Hacken  00:05:32.87  00:01:58.23 
136  10  W-14  280 Bartel Hanna  0  BG3  4ma  00:05:32.89  00:01:58.25 
137  11  Lehrer  614 Brandt, Prof. Silke  89  3HA  3HACKEN  00:05:33.03  00:01:58.39 
138  37  M-16+  423 Totz Armin  98  BG3  5p  00:05:33.51  00:01:58.87 
139  W-12  111 Gogg Anna-Maria  2  BG3  2cm  00:05:33.93  00:01:59.29 
140  11  W-14  322 Winter Anna  0  BG3  4mb  00:05:34.20  00:01:59.56 
141  W-15  295 Lazarevski Laura  99  BG3  4ma  00:05:34.69  00:02:00.05 
142  12  W-14  209 Nigitz Nicol  0  BG3  3ma  00:05:34.81  00:02:00.17 
143  13  W-14  205 Huber Alina  0  BG3  3ma  00:05:35.00  00:02:00.36 
144  12  W-13  211 Reisl Elisa  1  BG3  3ma  00:05:35.83  00:02:01.19 
145  W-16+  339 Schein Maria  98  BG3  5k  00:05:36.12  00:02:01.48 
146  W-16+  470 Vaterl Martina  97  BG3  6m  00:05:36.19  00:02:01.55 
147  18  M-15  416 Peric Dominik  99  BG3  5p  00:05:36.38  00:02:01.74 
148  38  M-16+  473 Fuchs Daniel  98  BG3  6mo  00:05:36.39  00:02:01.75 
149  14  W-14  214 Wippel Emilie  0  BG3  3ma  00:05:36.45  00:02:01.81 
150  13  M-12  26 Gutjahr Raphael  2  BG3  1bm  00:05:36.67  00:02:02.03 
151  19  M-15  410 Mang Armin  99  BG3  5p  00:05:36.69  00:02:02.05 
152  39  M-16+  486 Plechinger Johannes  97  BG3  6mo  00:05:38.76  00:02:04.12 
153  W-15  153 Dulaj Kosovare  99  BG3  3a  00:05:39.67  00:02:05.03 
154  13  W-13  224 Lex Jael  1  BG3  3mb  00:05:39.85  00:02:05.21 
155  W-11  41 Bartel Marieluise  3  BG3  1m  00:05:40.04  00:02:05.40 
156  15  W-14  128 Barnard Isabel  0  BG3  2m  00:05:40.66  00:02:06.02 
157  14  M-12  18 Zeneli Besim  2  BG3  1a  00:05:40.82  00:02:06.18 
158  20  M-15  388 Sorko Konstantin  99  BG3  5mo  00:05:40.87  00:02:06.23 
159  16  W-14  320 Spachinger Emilie  0  BG3  4mb  00:05:40.93  00:02:06.29 
160  10  W-16+  576 Rainwald Karin  96  BG3  7mo  00:05:41.64  00:02:07.00 
161  W-12  53 Radaschitz Lana  2  BG3  1m  00:05:42.05  00:02:07.41 
162  M-11  42 Jantscher Jonas  3  BG3  1m  00:05:42.15  00:02:07.51 
163  14  W-13  110 Furtlehner Amelie  1  BG3  2cm  00:05:42.46  00:02:07.82 
164  W-12  146 Wippel Lydia  2  BG3  2m  00:05:43.12  00:02:08.48 
165  15  W-13  207 Lenger Rosalie  1  BG3  3ma  00:05:43.28  00:02:08.64 
166  M-11  25 Gruber David  3  BG3  1bm  00:05:44.11  00:02:09.47 
167  21  M-15  394 Golser Tobias  99  BG3  5mo  00:05:44.97  00:02:10.33 
168  15  M-12  108 Dobos Daniel  2  BG3  2cm  00:05:45.06  00:02:10.42 
169  11  W-16+  514 Bakheet Jasmina  97  BG3  7k  00:05:46.12  00:02:11.48 
170  40  M-16+  474 Golja Bernd  97  BG3  6mo  00:05:46.47  00:02:11.83 
171  12  W-16+  545 Hirzberger Astrid  97  BG3  7m  00:05:47.59  00:02:12.95 
172  W-12  12 Mohamed Aya  2  BG3  1a  00:05:48.70  00:02:14.06 
173  10  W-12  123 Seebacher Carina  2  BG3  2cm  00:05:48.87  00:02:14.23 
174  41  M-16+  326 Delic Senad  98  BG3  5k  00:05:48.92  00:02:14.28 
175  13  W-16+  526 Leitgeb Lisa  97  BG3  7k  00:05:49.04  00:02:14.40 
176  16  M-12  1 Abdelnour Mario  2  BG3  1a  00:05:49.65  00:02:15.01 
177  14  W-16+  338 Rizvic Sejla  98  BG3  5k  00:05:50.45  00:02:15.81 
178  42  M-16+  482 Kulmer Kevin  98  BG3  6mo  00:05:50.61  00:02:15.97 
179  43  M-16+  485 Plank David  98  BG3  6mo  00:05:50.99  00:02:16.35 
180  15  W-16+  342 Tawadrous Martina  97  BG3  5k  00:05:51.69  00:02:17.05 
181  16  W-13  231 Hofer Anja  1  BG3  3mb  00:05:51.96  00:02:17.32 
182  11  W-12  91 Hirner Sandra  2  BG3  2b  00:05:52.84  00:02:18.20 
183  17  W-13  135 Helmreich Nina  1  BG3  2m  00:05:52.89  00:02:18.25 
184  M-13  141 Rausch Alexander  1  BG3  2m  00:05:53.35  00:02:18.71 
185  12  W-12  50 Müllerferli Kathrin  2  BG3  1m  00:05:53.78  00:02:19.14 
185  12  W-12  90 Hirn Madalena  2  BG3  2b  00:05:53.78  00:02:19.14 
187  17  W-14  158 Jobst Melanie  0  BG3  3a  00:05:53.80  00:02:19.16 
188  14  W-12  62 Berisha Liza  2  BG3  2a  00:05:54.42  00:02:19.78 
189  17  M-12  130 Deimel Moritz  2  BG3  2m  00:05:54.99  00:02:20.35 
190  16  W-16+  457 Kleinoscheg Leonie  98  BG3  6m  00:05:55.12  00:02:20.48 
191  12  Lehrer  606 Kögeler, Prof. Eva  89  3HA  3Hacken  00:05:56.50  00:02:21.86 
192  18  W-13  131 Fournier Sophie  1  BG3  2m  00:05:56.55  00:02:21.91 
193  18  W-14  175 Besic Anesa  0  BG3  3b  00:05:57.49  00:02:22.85 
194  19  W-13  178 Cosic Amina  1  BG3  3b  00:05:57.60  00:02:22.96 
195  17  W-16+  516 Batljan Marija  97  BG3  7k  00:05:57.89  00:02:23.25 
196  W-11  58 Weitzer Sarah  3  BG3  1m  00:05:59.99  00:02:25.35 
197  W-15  472 Weber Hanna  99  BG3  6m  00:06:00.35  00:02:25.71 
198  44  M-16+  477 Huang Yi-Hsiang  96  BG3  6mo  00:06:00.92  00:02:26.28 
199  20  W-13  216 Chen Aoting  1  BG3  3mb  00:06:01.03  00:02:26.39 
200  45  M-16+  459 Maitz Maximilian  98  BG3  6m  00:06:01.23  00:02:26.59 
201  19  W-14  148 Zhu Linda  0  BG3  2m  00:06:01.76  00:02:27.12 
202  W-11  14 Özkul Begüm  3  BG3  1a  00:06:01.95  00:02:27.31 
203  21  W-13  81 Salama Sandra  1  BG3  2a  00:06:02.41  00:02:27.77 
204  18  W-16+  450 Ertler Eva  98  BG3  6m  00:06:03.02  00:02:28.38 
205  22  W-13  133 Haditsch Heidemarie  1  BG3  2m  00:06:03.45  00:02:28.81 
206  W-11  55 Stieber Alicia  3  BG3  1m  00:06:03.60  00:02:28.96 
207  W-11  51 Parikyan Stella  3  BG3  1m  00:06:03.72  00:02:29.08 
208  W-11  56 Vaterl Helena  3  BG3  1m  00:06:04.12  00:02:29.48 
209  13  Lehrer  601 Geymaier, Prof. Andrea  85  3HA  3Hacken  00:06:04.66  00:02:30.02 
210  19  W-16+  466 Schwab Nina  97  BG3  6m  00:06:05.02  00:02:30.38 
211  20  W-16+  471 Walch Birgit  98  BG3  6m  00:06:05.84  00:02:31.20 
212  23  W-13  223 Lenger Leona  1  BG3  3mb  00:06:06.04  00:02:31.40 
213  20  W-14  287 Heinrich Lina  0  BG3  4ma  00:06:06.10  00:02:31.46 
214  13  M-14  101 Schwaberger Pascal  0  BG3  2b  00:06:06.41  00:02:31.77 
215  15  W-12  72 Mjekiq Rinesa  2  BG3  2a  00:06:06.80  00:02:32.16 
216  21  W-14  194 Samwail Olivia  0  BG3  3b  00:06:07.10  00:02:32.46 
217  21  W-16+  448 Dontschev Agnes  97  BG3  6m  00:06:08.07  00:02:33.43 
218  16  W-12  9 Jelenic Martina  2  BG3  1a  00:06:08.33  00:02:33.69 
219  22  M-15  316 Preitler-Höller Peter  99  BG3  4mb  00:06:08.58  00:02:33.94 
220  17  W-12  68 Kamberi Viola  2  BG3  2a  00:06:08.64  00:02:34.00 
221  22  W-16+  421 Segaj Varvara  98  BG3  5p  00:06:08.81  00:02:34.17 
222  23  M-15  324 Batarilo Michael  99  BG3  5k  00:06:09.23  00:02:34.59 
223  18  W-12  147 Zangger Mirjam  2  BG3  2m  00:06:10.22  00:02:35.58 
224  22  W-14  193 Rizvic Lejla  0  BG3  3b  00:06:11.07  00:02:36.43 
225  24  W-13  187 Kleinhappel Lisa  1  BG3  3b  00:06:11.18  00:02:36.54 
226  23  W-16+  334 Kosumova Limda  98  BG3  5k  00:06:11.27  00:02:36.63 
227  25  W-13  196 Ülker Esra  1  BG3  3b  00:06:11.39  00:02:36.75 
228  14  M-14  290 Joseph Elias  0  BG3  4ma  00:06:12.31  00:02:37.67 
229  26  W-13  220 Kaller Jana  1  BG3  3mb  00:06:12.46  00:02:37.82 
230  18  M-12  83 Batljan Robert  2  BG3  2b  00:06:12.92  00:02:38.28 
231  24  W-16+  468 Steiner Hanna  97  BG3  6m  00:06:13.23  00:02:38.59 
232  27  W-13  107 Beletz Laetitia  1  BG3  2cm  00:06:13.54  00:02:38.90 
233  25  W-16+  407 Ibrahimi Blerta  98  BG3  5p  00:06:13.74  00:02:39.10 
234  24  M-15  314 Moretti Fabio  99  BG3  4mb  00:06:14.01  00:02:39.37 
235  26  W-16+  449 Dreisiebner Daniela  98  BG3  6m  00:06:14.54  00:02:39.90 
236  27  W-16+  451 Faustmann Viktoria  97  BG3  6m  00:06:14.89  00:02:40.25 
237  19  W-12  139 Majcen Livia  2  BG3  2m  00:06:15.02  00:02:40.38 
238  W-11  48 Lang Sophia  3  BG3  1m  00:06:16.61  00:02:41.97 
239  25  M-15  261 Hadzisalihovic Amar  99  BG3  4b  00:06:16.99  00:02:42.35 
240  23  W-14  177 Bucher Alina  0  BG3  3b  00:06:18.42  00:02:43.78 
241  28  W-13  213 Uhl Katharina  1  BG3  3ma  00:06:18.63  00:02:43.99 
242  M-11  19 Eleman Aly  3  BG3  1a  00:06:18.78  00:02:44.14 
243  29  W-13  195 Sint Christina  1  BG3  3b  00:06:18.97  00:02:44.33 
244  30  W-13  129 Blazevic Lara  1  BG3  2m  00:06:18.99  00:02:44.35 
245  31  W-13  203 Herzog Sabrina  1  BG3  3ma  00:06:19.09  00:02:44.45 
246  10  W-15  389 Stix Anna  99  BG3  5mo  00:06:20.39  00:02:45.75 
247  26  M-15  325 Burger Nicolas  99  BG3  5k  00:06:21.15  00:02:46.51 
248  24  W-14  201 Fritz Nina  0  BG3  3ma  00:06:21.70  00:02:47.06 
249  11  W-15  333 Kosumova Iman  99  BG3  5k  00:06:22.36  00:02:47.72 
250  12  W-15  344 Vigelius Annika  99  BG3  5k  00:06:23.66  00:02:49.02 
251  15  M-14  79 Szekeres Kornel  0  BG3  2a  00:06:23.90  00:02:49.26 
252  19  M-12  112 Grgic Marcel  2  BG3  2cm  00:06:24.07  00:02:49.43 
253  46  M-16+  386 Schuhmann Michael  98  BG3  5mo  00:06:24.11  00:02:49.47 
254  28  W-16+  396 Abubakarova Hava  98  BG3  5p  00:06:24.75  00:02:50.11 
255  13  W-15  381 Paier Veronika  99  BG3  5mo  00:06:25.44  00:02:50.80 
256  16  M-14  306 Haas Alexander  0  BG3  4mb  00:06:25.50  00:02:50.86 
257  17  M-14  185 Jeraj Alexander  0  BG3  3b  00:06:26.16  00:02:51.52 
258  M-11  13 Muslimovic Denin  3  BG3  1a  00:06:27.20  00:02:52.56 
259  20  M-12  2 Cevizci Malik  2  BG3  1a  00:06:27.31  00:02:52.67 
260  M-13  151 Batljan Stefan  1  BG3  3a  00:06:27.53  00:02:52.89 
261  27  M-15  291 Kindlein Eric  99  BG3  4ma  00:06:27.65  00:02:53.01 
262  10  M-13  156 Grgic Rafael  1  BG3  3a  00:06:28.53  00:02:53.89 
263  25  W-14  321 Wechselberger Iris  0  BG3  4mb  00:06:31.34  00:02:56.70 
264  11  M-13  179 Dinc Tamer  1  BG3  3b  00:06:31.77  00:02:57.13 
265  32  W-13  102 Suvalic Nadja  1  BG3  2b  00:06:31.94  00:02:57.30 
266  33  W-13  204 Himler Sophie  1  BG3  3ma  00:06:33.16  00:02:58.52 
267  21  M-12  119 Reinmüller David  2  BG3  2cm  00:06:33.58  00:02:58.94 
268  20  W-12  84 Bodlos Claudia  2  BG3  2b  00:06:34.01  00:02:59.37 
269  W-11  54 Schlacher Leonie  3  BG3  1m  00:06:35.16  00:03:00.52 
270  14  W-15  401 Dzidzic Lucija  99  BG3  5p  00:06:35.61  00:03:00.97 
271  10  W-11  43 Kaufmann Mariella  3  BG3  1m  00:06:37.91  00:03:03.27 
272  21  W-12  138 Lang Alina  2  BG3  2m  00:06:38.05  00:03:03.41 
273  12  M-13  168 Sofilic Sanel  1  BG3  3a  00:06:38.14  00:03:03.50 
274  11  W-11  52 Preitler-Höller Jana  3  BG3  1m  00:06:38.54  00:03:03.90 
275  29  W-16+  497 Tscheppe Marlene  97  BG3  6mo  00:06:39.49  00:03:04.85 
276  22  W-12  134 Hadler Katharina  2  BG3  2m  00:06:39.70  00:03:05.06 
277  12  W-11  32 Krois Elisabeth  3  BG3  1bm  00:06:40.63  00:03:05.99 
278  13  W-11  24 Groß Alina  3  BG3  1bm  00:06:40.64  00:03:06.00 
279  23  W-12  95 Krotky Jasmin  2  BG3  2b  00:06:41.28  00:03:06.64 
280  47  M-16+  481 Klengel Felix  97  BG3  6mo  00:06:41.89  00:03:07.25 
281  30  W-16+  383 Pflügl Anna  98  BG3  5mo  00:06:41.93  00:03:07.29 
282  14  W-11  5 Dreisiebner Lea  3  BG3  1a  00:06:41.95  00:03:07.31 
283  34  W-13  143 Rupp Katharina  1  BG3  2m  00:06:42.00  00:03:07.36 
284  31  W-16+  368 Deutschmann Hanna  98  BG3  5mo  00:06:42.03  00:03:07.39 
285  15  W-11  31 Krenner Hannah  3  BG3  1bm  00:06:42.97  00:03:08.33 
285  26  W-14  293 Kollar Bernadette  0  BG3  4ma  00:06:42.97  00:03:08.33 
287  48  M-16+  489 Schinnerl Stefan  97  BG3  6mo  00:06:43.22  00:03:08.58 
288  24  W-12  126 Zirkl Carmen  2  BG3  2cm  00:06:43.59  00:03:08.95 
289  35  W-13  163 Maksimovic Milica  1  BG3  3a  00:06:44.15  00:03:09.51 
290  15  W-15  424 Abd El Malak Irini  99  BG3  5p  00:06:44.56  00:03:09.92 
291  25  W-12  121 Rott Susanna  2  BG3  2cm  00:06:45.29  00:03:10.65 
292  27  W-14  292 Köhn Alrun  0  BG3  4ma  00:06:45.49  00:03:10.85 
293  36  W-13  104 Zulfiji Krenare  1  BG3  2b  00:06:45.53  00:03:10.89 
294  26  W-12  69 Ladan Marija  2  BG3  2a  00:06:46.81  00:03:12.17 
295  32  W-16+  411 Mazreku Armedonë  98  BG3  5p  00:06:47.32  00:03:12.68 
296  27  W-12  29 Konrad Tina  2  BG3  1bm  00:06:47.49  00:03:12.85 
297  33  W-16+  559 Wang Szu-Ya  96  BG3  7m  00:06:48.69  00:03:14.05 
298  37  W-13  208 Nager Sarah  1  BG3  3ma  00:06:49.14  00:03:14.50 
299  38  W-13  142 Roubal Leonie  1  BG3  2m  00:06:49.55  00:03:14.91 
300  28  W-14  263 Hölbling Felicia  0  BG3  4b  00:06:49.87  00:03:15.23 
301  16  W-15  397 Aguini Katja  99  BG3  5p  00:06:50.99  00:03:16.35 
302  29  W-14  268 Micail Anna  0  BG3  4b  00:06:51.65  00:03:17.01 
303  30  W-14  267 Metzler Lisa  0  BG3  4b  00:06:51.83  00:03:17.19 
304  49  M-16+  498 Waltersdorfer Nikolaus  97  BG3  6mo  00:06:52.00  00:03:17.36 
305  34  W-16+  443 Stichaller Birgit  97  BG3  6k  00:06:54.13  00:03:19.49 
306  35  W-16+  439 Sammuel Maria  97  BG3  6k  00:06:54.39  00:03:19.75 
307  36  W-16+  445 Wretschitsch Eva  98  BG3  6k  00:06:54.46  00:03:19.82 
308  31  W-14  180 Dulabic Nicol  0  BG3  3b  00:06:54.61  00:03:19.97 
309  37  W-16+  277 Suvalic Ena  98  BG3  4b  00:06:56.20  00:03:21.56 
310  17  W-15  379 Luttenberger Rebekka  99  BG3  5mo  00:06:58.15  00:03:23.51 
311  38  W-16+  446 Yakut Gizem  98  BG3  6k  00:06:59.27  00:03:24.63 
312  28  W-12  63 Drai Hilal  2  BG3  2a  00:07:00.82  00:03:26.18 
313  39  W-16+  570 Kostajnsek Esther  97  BG3  7mo  00:07:03.69  00:03:29.05 
314  39  W-13  197 Veseli Diellza  1  BG3  3b  00:07:04.98  00:03:30.34 
315  29  W-12  36 Strasser Amélie  2  BG3  1bm  00:07:05.39  00:03:30.75 
316  30  W-12  49 Mihailova Philomena  2  BG3  1m  00:07:05.40  00:03:30.76 
317  16  W-11  15 Wiesinger Valery  3  BG3  1a  00:07:05.92  00:03:31.28 
318  17  W-11  44 Kerestely Lea-Marie  3  BG3  1m  00:07:05.98  00:03:31.34 
319  40  W-13  222 Kreinz Sandra  1  BG3  3mb  00:07:08.06  00:03:33.42 
320  18  W-11  37 Swaton Agnes  3  BG3  1bm  00:07:08.60  00:03:33.96 
321  41  W-13  171 Tafili Laura  1  BG3  3a  00:07:10.74  00:03:36.10 
322  42  W-13  93 Kanuric Lejla  1  BG3  2b  00:07:11.02  00:03:36.38 
323  40  W-16+  272 Rumpler Denise  98  BG3  4b  00:07:11.58  00:03:36.94 
324  32  W-14  271 Risha Aya  0  BG3  4b  00:07:11.87  00:03:37.23 
325  31  W-12  75 Mughal Sadia  2  BG3  2a  00:07:13.08  00:03:38.44 
326  33  W-14  173 Zecic Eva  0  BG3  3a  00:07:13.70  00:03:39.06 
327  43  W-13  170 Stipic Antea  1  BG3  3a  00:07:13.97  00:03:39.33 
328  44  W-13  61 Abdel Shafy Nada  1  BG3  2a  00:07:14.87  00:03:40.23 
329  M-11  21 Amin Karim  3  BG3  1bm  00:07:15.04  00:03:40.40 
330  18  W-15  419 Sacirovic Esma  99  BG3  5p  00:07:15.51  00:03:40.87 
331  50  M-16+  399 Barsoum Mario  97  BG3  5p  00:07:16.51  00:03:41.87 
332  45  W-13  186 Jurisic Julija  1  BG3  3b  00:07:16.86  00:03:42.22 
333  28  M-15  418 Rucnov Daniel  99  BG3  5p  00:07:17.50  00:03:42.86 
334  46  W-13  181 El-Eraky Mona  1  BG3  3b  00:07:19.92  00:03:45.28 
335  47  W-13  202 Gahr Adina  1  BG3  3ma  00:07:21.82  00:03:47.18 
336  34  W-14  228 Walchensteiner Nadine  0  BG3  3mb  00:07:22.16  00:03:47.52 
337  22  M-12  6 Fidanci Fuat  2  BG3  1a  00:07:24.00  00:03:49.36 
338  19  W-11  17 Yilmaz Melike  3  BG3  1a  00:07:25.68  00:03:51.04 
339  48  W-13  199 Zenovic Amela  1  BG3  3b  00:07:26.36  00:03:51.72 
340  41  W-16+  405 Heidari Zubaida  98  BG3  5p  00:07:40.73  00:04:06.09 
341  49  W-13  198 Youssef Melanie  1  BG3  3b  00:07:43.93  00:04:09.29 
342  32  W-12  47 Kumar Melissa  2  BG3  1m  00:07:47.32  00:04:12.68 
343  20  W-11  57 Walchensteiner Sarah  3  BG3  1m  00:07:49.00  00:04:14.36 
344  19  W-15  337 Rauch Amalia  99  BG3  5k  00:07:52.12  00:04:17.48 
345  18  M-14  294 Kozeschnik Oliver  0  BG3  4ma  00:08:01.10  00:04:26.46 
346  21  W-11  10 Jerbi Yasmin  3  BG3  1a  00:08:01.75  00:04:27.11 
347  29  M-15  242 Hujdur Emir  99  BG3  4a  00:08:02.06  00:04:27.42 
348  19  M-14  232 Abd El Malak Giovanni  0  BG3  4a  00:08:03.87  00:04:29.23 
349  30  M-15  152 Colic Stipo  99  BG3  3a  00:08:06.44  00:04:31.80 
350  35  W-14  157 Idele Sandra-Ebuwa  0  BG3  3a  00:08:07.13  00:04:32.49 
351  23  M-12  71 Mesiha Antonius  2  BG3  2a  00:08:08.44  00:04:33.80 
352  20  M-14  80 Uggowitzer Maximilian  0  BG3  2a  00:08:09.25  00:04:34.61 
353  24  M-12  77 Rucnov Vitali  2  BG3  2a  00:08:10.36  00:04:35.72 
354  13  M-13  66 Ishak Eli  1  BG3  2a  00:08:10.78  00:04:36.14 
355  51  M-16+  403 Fratte Philip  98  BG3  5p  00:08:10.96  00:04:36.32 
356  25  M-12  89 Hadzic Nedin  2  BG3  2b  00:08:11.77  00:04:37.13 
357  26  M-12  28 Kiss Fabian  2  BG3  1bm  00:08:14.46  00:04:39.82 
358  36  W-14  159 Krasniqi Arbnora  0  BG3  3a  00:08:16.34  00:04:41.70 
359  37  W-14  183 Hassan Nada  0  BG3  3b  00:08:16.94  00:04:42.30 
360  38  W-14  172 Tragaj Loarda  0  BG3  3a  00:08:17.53  00:04:42.89 
361  27  M-12  105 Mohamed Josef  2  BG3  2b  00:08:19.49  00:04:44.85 
362  42  W-16+  475 Hochörtler Jutta  98  BG3  6mo  00:08:20.58  00:04:45.94 
363  52  M-16+  487 Raab Lukas  97  BG3  6mo  00:08:21.70  00:04:47.06 
364  39  W-14  155 Feldmann Virginia  0  BG3  3a  00:08:21.89  00:04:47.25 
365  33  W-12  4 Deveci Sevalnur  2  BG3  1a  00:08:22.10  00:04:47.46 
366  40  W-14  154 El Sawi Shaimaa  0  BG3  3a  00:08:23.48  00:04:48.84 
367  22  W-11  22 Gabl Karolina  3  BG3  1bm  00:08:25.26  00:04:50.62 
368  34  W-12  85 Duzelic Arnela  2  BG3  2b  00:08:28.77  00:04:54.13 
369  23  W-11  39 Teuschler Tamara  3  BG3  1bm  00:08:32.59  00:04:57.95 
370  14  M-13  33 Pucher Alexander  1  BG3  1bm  00:08:38.39  00:05:03.75 
371  41  W-14  252 Pratneker Laura-Katharina  0  BG3  4a  00:08:45.69  00:05:11.05 
372  42  W-14  253 Rados Maria  0  BG3  4a  00:08:45.88  00:05:11.24 
373  43  W-14  243 Keszleri Hannah  0  BG3  4a  00:08:46.08  00:05:11.44 
374  44  W-14  245 Kovac Elina  0  BG3  4a  00:08:52.87  00:05:18.23 
375  45  W-14  241 Hennes Vanessa  0  BG3  4a  00:08:53.41  00:05:18.77 
376  50  W-13  160 Krois Katharina  1  BG3  3a  00:08:54.73  00:05:20.09 
377  46  W-14  164 Nikolic Lucija  0  BG3  3a  00:08:55.40  00:05:20.76 
378  47  W-14  169 Stichaller Barbara  0  BG3  3a  00:08:56.11  00:05:21.47 
379  14  Lehrer  610 Podrepschek, Prof. Susanne  85  3HA  3Hacken  00:08:56.21  00:05:21.57 
380  35  W-12  34 Samoeil Sandra  2  BG3  1bm  00:09:01.40  00:05:26.76 
381  53  M-16+  592 Maure Cedric  95  BG3  7p  00:09:03.81  00:05:29.17 
382  54  M-16+  586 Aktas Sekvan  94  BG3  7p  00:09:03.92  00:05:29.28 
383  20  W-15  259 Gayed Dimiana  99  BG3  4b  00:09:13.58  00:05:38.94 
384  48  W-14  260 Gobran Amira  0  BG3  4b  00:09:13.87  00:05:39.23 
385  21  W-15  237 El-Eraky Kausar  99  BG3  4a  00:09:15.98  00:05:41.34 
386  M-11  3 Datiev Junus  3  BG3  1a  00:09:29.10  00:05:54.46 
387  M-11  7 Gavric Marko  3  BG3  1a  00:09:34.98  00:06:00.34 
388  22  W-15  331 Kheir Silvia  99  BG3  5k  00:09:37.50  00:06:02.86 
389  43  W-16+  420 Samoeil Mirell  98  BG3  5p  00:09:38.51  00:06:03.87 
390  15  M-13  150 Bakheet Karlos  1  BG3  3a  00:10:01.47  00:06:26.83 
391  28  M-12  82 Ahmed Mohamed  2  BG3  2b  00:10:09.34  00:06:34.70 
392  55  M-16+  247 Osei-Tutu Benedict  98  BG3  4a  00:10:22.67  00:06:48.03 
393  23  W-15  249 Pernthaller Rosa  99  BG3  4a  00:10:22.80  00:06:48.16 
394  44  W-16+  456 Kleemair Johanna  98  BG3  6m  00:10:43.54  00:07:08.90 
395  24  W-15  236 Deveci Öznur  99  BG3  4a  00:10:46.42  00:07:11.78 
396  M-11  40 Tragaj Napoleon  3  BG3  1bm  00:10:46.82  00:07:12.18 
397  49  W-14  255 Veladzic Almina  0  BG3  4a  00:10:46.98  00:07:12.34 
398  50  W-14  225 Mukabideli Agnes-Hawa  0  BG3  3mb  00:11:48.99  00:08:14.35 
399  51  W-13  212 Tinauer Astrid  1  BG3  3ma  00:11:49.14  00:08:14.50 
400  25  W-15  350 Heil Caterina  99  BG3  5m  00:11:56.88  00:08:22.24 
401  45  W-16+  348 Ehweiner Julia  98  BG3  5m  00:11:57.69  00:08:23.05 
402  46  W-16+  358 Sohar Sarah  98  BG3  5m  00:11:57.85  00:08:23.21 
403  26  W-15  351 Hofer Lena  99  BG3  5m  00:11:57.86  00:08:23.22 
404  27  W-15  354 Kutschera Bianca  99  BG3  5m  00:11:57.99  00:08:23.35 
405  51  W-14  251 Platzer Flora  0  BG3  4a  00:12:56.09  00:09:21.45 
406  52  W-14  244 Konrad Julia  0  BG3  4a  00:12:57.08  00:09:22.44 
407  53  W-14  234 Binder Laura  0  BG3  4a  00:12:59.06  00:09:24.42 
408  54  W-14  233 Almbauer Lara  0  BG3  4a  00:12:59.70  00:09:25.06 
409  21  M-14  269 Nass Kilian  0  BG3  4b  00:13:07.44  00:09:32.80 
410  47  W-16+  345 Bacher Lisa  98  BG3  5m  00:14:47.85  00:11:13.21 
411  48  W-16+  364 Zhou Ying  98  BG3  5m  00:14:48.38  00:11:13.74 
412  49  W-16+  362 Wieser Eva-Maria  98  BG3  5m  00:14:49.24  00:11:14.60 
413  28  W-15  257 Abdel Wahed Shams  99  BG3  4b  00:14:57.88  00:11:23.24 
414  55  W-14  275 Shahin Mariam  0  BG3  4b  00:15:00.06  00:11:25.42 
415  29  W-15  276 Shahin Tabarak  99  BG3  4b  00:15:00.15  00:11:25.51 
416  30  W-15  273 Sammuel Geneina  99  BG3  4b  00:15:02.06  00:11:27.42 
416  56  W-14  258 Abed Elnour Klara  0  BG3  4b  00:15:02.06  00:11:27.42 
418  57  W-14  265 Khalil Sarah  0  BG3  4b  00:15:02.28  00:11:27.64 
DNF  M-12  11 Meixner Paul  2  BG3  1a     
DNF  M-11  16 Yag Halil  3  BG3  1a     
DNF  W-14  248 Pantic Teodora  0  BG3  4a     
DNF  W-15  377 Lanner Christiane  99  BG3  5mo     
DNF  M-16+  515 Batljan Ivan  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  521 Guirguis Mariana  97  BG3  7k     
DNF  W-16+  529 Penzinger Helene  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  532 Qadiri Palwashte  96  BG3  7k     
DNF  W-16+  533 Rahman Athina  96  BG3  7k     
DNF  W-12  38 Taucher Valerie  2  BG3  1bm     
DNF  M-16+  400 Doku Rei  97  BG3  5p     

DQF = disqualifiziert
DNF = did not finish

closeDetailansicht